Проекти

Plus500 офис

В концепцията на брандинга е залегнала философията на „играещия човек“. Спецификата на работния процес на фирмата, изисква точно такава нагласа. Мотивиращи послания и леки корпоративни елементи са част от внушенията, които изграждат лоялност у служителите и ги приобщават към ценностите на компанията. Графиките са забавни и следват тематично функционалното зониране на пространството.
клиент
Plus500 logo
място
Capital Fort, София
пространство
800 кв.м 
Година
2017

Да направим нещо чудесно заедно! 

Разкажете ни за проекта и идеите си.