Проекти

GoDaddy офис

Целта на брандинга на този офис е да създаде забавна и закачлива обстановка за служителите, да окрилява полетът на фантазията им и да способства за комуникацията им. Цветни графики по стените, фростинг по стъклата са изразните средства, чрез които постигнахме това.
Клиент
GoDaddy logo
Място
Capital Fort, София
Пространство
500 кв.м
година
2018

Да направим нещо чудесно заедно! 

Разкажете ни за проекта и идеите си.