Проекти

Astellas офис

Брандиране чрез фростинг в корпоративните цветове и представително лого на рецепцията са напълно достатъчни да характеризират един офис.
Клиент
Astellas logo
Място
Capital Fort, София
Пространство
200 кв.м
Година
2016

Да направим нещо чудесно заедно! 

Разкажете ни за проекта и идеите си.