Проекти

Infragistics офис

Основната концепция на офиса е глобалността на нашия свят и мястото на фирмата в тази вселена. За това, всяка зала носи името на различна планета. Различността е подчертана и с различния цветови код на помещенията. Крилати фрази на велики умове на цивилизацията, мотивират към разчупване на границите на съзнанието.
Клиент
Infragistics logo
Място
София
Пространство
500 кв.м
Година
2016

Да направим нещо чудесно заедно! 

Разкажете ни за проекта и идеите си.