Офис брандинг – част 3

Инструменти за брандиране на офис

Концепция и дизайн на интериора

Авторският концептуален дизайн на офиса, може да се превърне в квинтесенцията на философията и въплъщаването на фирмената идентичност.

Концепцията за офис интериор, може да се инспирира от слогъна на компанията. Той изразява принципите, на които се основава фирмата, а те са ключови за нейния бизнес.

Елементи на корпоративната идентичност

Интелигентният дизайн на офис интериора изключва буквалното цитиране на логото и обсесивната употреба на корпоративните цветове на компанията. Елементите на корпоративната идентичност трябва да се въвеждат в пространството деликатно.

Навигационни елементи

Макар да имат утилитарин характер, елементите на визуалната комуникация също трябва да са в духа и стила на основната идейна концепция.

За финал

На този етап е важно да се подхожа финно. Опасността да претоварим интериора с излишен смислов заряд е голяма. Идеите на корпоративната философия могат да бъдат предавани чрез образи, намеци, чрез общото настроение на интериора. Ако интегрирате бранда директно и буквално го поставяте навсякъде, то, разбира се, това ще води до умора на сетивата и нищо няма да постигнете, освен дразнение.

Процесът на офис брандиране е комплексна задача. Всички участници в проекта, от клиента до изпълнителите  трябва да осъзнават цялата отговорност за взетите решенията, рисковете и последствията. Фразата: „не знам какъв дизайн искам…. – вие ми предложете“, е пагубила много проекти.  Офисът  е гъвкаво пространство, изменящо се с течение на времето. То отразява всички вътрешни и външни безнес процеси. Насоката на тези изменения и пътят на развитие на компанията и нейният офис се определят от бранда на компанията. Той е основният навигатор на всички събития.